Kategoriler
Haberler
Mevzuat
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun İlgili Maddeleri
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun İlgili Maddeleri:
6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nun İlgili Maddesi
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararları
Maliye Bakanlığı Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliğleri Maliye Bakanlığınca Verilen TF Özelgeleri
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Yazıları