Kategoriler
Haberler
Makaleler - Kitaplar
Yazar(lar)ın Soyadı, Adı Makale veya Kitabın Adı Yayınlandığı Yer veya Kitapevi Cilt-Sayı-Tarih Sayfa Sayısı
Ökten, Rezan ve İbrahim Tutar Türkiye’de Transfer Fiyatlandırması Penetra ve TPA Yayınları Ocak 20120 110 Sahife
Tutar, İbrahim Transfer Fiyatlandırması Tebliğ Taslağı ve Bazı Öneriler Dünya Gazetesi 17 Ekim 2007 -
Işık, Hüseyin Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye Maliye Bakanlığı, Ankara 2005 270 Sahife