Kategoriler
Haberler
Hizmetlerimiz
Danışmanlık
Danışmanlık hizmetimiz, transfer fiyatlandırması (TF) ile ilgili her türlü mevzuatın inceleme ve yorumlanmasını, raporların içeriğini ve tasarlanmasını; transfer fiyatlaması modelinin nasıl oluşturulacağını; en uygun yöntemin belirlenmesini; analitik inceleme ve rapor yazma teknikleri ile vergi planlaması ve istatistik danışmanlıklarını kapsamaktadır.  Yorum sırasında ele alınacak konuların başında, vergi mevzuatı, yönetim muhasebesi, dış ticaret ve gümrük mevzuatı, ticaret kanunu, SPK mevzuatı ve yargı kararları ile OECD’nin TF Rehberi gelmektedir. Danışmanlık, genellikle, TF Raporunu kendi yazmak isteyen müşterilerimize sunduğumuz ekonomik bir çözümdür.
 
Belgelendirme
Transfer fiyatlandırması ile ilgili çalışmaların her türlü belge ve analizle desteklenmesi mümkündür. Bu hususta, Maliye Bakanlığı’nın inceleme ve soruşturmasına cevap verebilmek için sadece gerekli ve yeterli belgeleri derleyerek sunmak büyük önem taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle, TF Raporu yazmak kadar, gerekli belgeleri derlemek de büyük önem taşımaktadır. Bu da bizim uzmanlık kazandığımız bir alan haline gelmiştir. Belgelendirme, rapor yazmak zorunda olmayan mükelleflere sunduğumuz bir hizmettir.
 
TF Raporlaması
Transfer Fiyatlandırması (TF) Raporu, özellikle serbest bölgelerdeki veya yurtdışındaki ilişkili kişilerle işlem yapan yurtiçinde yerleşik mükelleflerin yazmak zorunda olduğu bir rapordur.

Ön Fiyatlandırma Başvurusu
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasında, mükellefin ilişkili kişilerle yaptığı işlemlere ilişkin olarak belirleyeceği yöntem konusunda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurarak anlaşma yapma olanağı getirilmiş ve yöntem üzerinde anlaşma sağlanması halinde, bu yöntemin üç yılı aşmamak üzere belirlenen süre ve koşullar altında kesinlik taşıyacağı ve bu şekilde tespit edilen yöntemin, belirlenen koşullar altında eleştiri konusu yapılamayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, uygulayacağı yöntem konusunda tereddüdü bulunan mükellefin gerekli bilgi ve belgelerle birlikte İdare’ye başvurarak belli bir dönem için yöntem tespiti talebinde bulunabilmesi mümkündür. Bu başvurunun hazırlanması ve başvuru sürecinin yönetilmesi, TF raporlaması kadar titizlik isteyen bir iştir.